AKO Informations Center

Waarom slangafsluiters van AKO?

Profiteer van de prestaties van de wereldmarktleider

Gebieden waar explosiegevaar heerst

Gebieden waar explosiegevaar heerst, worden in industriële installaties door de arbeidsveiligheidsverordening gedefinieerd en in drie verschillende zones (0/20, 1/21 en 2/22) ingedeeld. Het doel van deze zones is het benoemen van de betreffende gevarenniveaus om de overeenkomstige maatregelen ter bescherming tegen explosie te kunnen nemen. Naast veel organisatorische maatregelen moeten ook ingebouwde installatiecomponenten, zoals afsluiters, aan de vereisten van de betreffende zone voldoen en daarvoor zijn ontwikkeld.

Slangafsluiters van AKO in ATEX-uitvoering voor toepassing in Ex-zones

De individuele Ex-zones worden daarbij door het soort explosiegevoelige atmosfeer (gassen of stof), de waarschijnlijkheid van het optreden en de tijdsduur bij het optreden gedefinieerd.
De zone-indeling gebeurt in zones 0, 1 en 2 voor gas-/luchtmengsels en in zones 20, 21 en 22 voor stof-/luchtmengsels.

JAfhankelijk van het gedefinieerde zonetype dienen speciaal daarvoor ontwikkelde voorzorgsmaatregelen in de omgeving (ruimtes, enz.) en binnenin de installatie (leidingen, afsluiters, besturingseenheden, enz.) te worden genomen.

Ex-zone 0:
In deze zone kunnen explosiebevorderende gas-/luchtmengsels voortdurend of vaak gedurende een lange periode optreden.

Ex-zone 1:
In deze zone kunnen explosiebevorderende gas-/luchtmengsels incidenteel tijdens het normale bedrijf optreden.

Ex-zone 2:
In deze zone komen doorgaans geen explosiebevorderende gas/-luchtmengsels voor. In deze zone dient echter in uitzonderingsgevallen onder bepaalde omstandigheden desondanks rekening te worden gehouden met kortstondig optredende explosiebevorderende atmosferen.

Ex-zone 20:
In deze zone kunnen explosiegevoelige stof/-luchtwolken vaak en gedurende een lange periode optreden.

Ex-zone 21:
In deze zone kunnen onder normale omstandigheden incidenteel explosiebevorderende stof/-luchtwolken optreden.

Ex-zone 22:
In deze zone treden explosiegevoelige stof-/luchtwolken onder normale omstandigheden niet op – in uitzonderingsgevallen kunnen deze zich echter in tijd beperkt en zeer zelden vormen.

Naast de reeds behandelde organisatorische maatregelen, zoals instructie aan medewerkers en identificatie van de ruimtes in de gevarenzones, moeten speciale constructieve maatregelen aan de installatie resp. de ruimtes worden genomen om te voorkomen dat er een explosie optreedt resp. om het explosiegevaar te minimaliseren. Dat betreft ook talrijke ingebouwde afsluiters in de meest uiteenlopende types. Deze moeten – om in een explosiegevaarlijke zone te mogen worden ingebouwd – conform, volgens de betreffende ATEX-richtlijn worden geconstrueerd resp. dienovereenkomstig functioneren.

De Ex-zone omvat daarbij niet alleen media die vanwege hun samenstelling tot het veroorzaken van een explosie neigen – bijv. chemische stoffen of gassen, maar strekt zich ook uit tot het verwerken van een groot aantal van in het algemeen ongevaarlijke media, waarbij er echter explosiebevorderende omstandigheden kunnen optreden. Wanneer er zich bij het transport of de verwerking van deze eigenlijk niet-problematische stoffen bijv. bijverschijnselen, zoals stof, dampen of gassen kunnen vormen, die zich in combinatie met zuurstof of lucht tot een explosief mengsel verenigen.

Slangafsluiters kunnen voor de toepassing in explosiegevaarlijke zones worden geconfigureerd

Slangafsluiters die in installaties in explosiegevaarlijke zones worden ingezet, zijn natuurlijk ook onderworpen aan de bepalingen van de ATEX-richtlijn (RL2014/34/EU). Slangafsluiters van AKO die in deze zones worden ingebouwd, zijn zo geconfigureerd dat deze elektrische lading die door wrijving of andere invloeden ontstaat, veilig afvoeren en zo een ontlading met vonkvorming binnen een explosiegevoelige atmosfeer voorkomen.

Slangafsluiters voor de Ex-zones worden bovendien met speciale manchetten uitgerust, die elektrisch geleidende eigenschappen hebben om ook binnenin een leidingsysteem een explosie te vermijden.
Slangafsluiters met explosiebescherming zijn net als de gebruikelijke slangafsluiters modulair opgebouwd en kunnen zo – ondanks alle regels – volgens de vereisten van de installatie en het medium worden geconfigureerd. Maak daarbij uw keuze uit een groot aanbod aan nominale maten, aansluitopties, behuizings- en aansluitmaterialen alsmede verschillende geleidende composietkwaliteiten. Wij adviseren u graag over de samenstelling van uw optimale slangafsluiter.

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie