AKO Informations Center

Waarom slangafsluiters van AKO?

Profiteer van de prestaties van de wereldmarktleider

Agrarische techniek en landbouw

De landbouwmachinetechniek is uit de hedendaagse landbouw niet meer weg te denken. Of het nu om vaste of mobiele machines gaat – zonder de hulp van de moderne techniek en digitale assistentiesystemen wordt het voor de landbouwer in toenemende mate lastiger om aan de economisch vereiste opbrengst en de naleving van telkens nieuwe regels te voldoen. Het gebruik van betrouwbare, door afsluiters geregelde transportsystemen is daarbij een elementair onderdeel.

Slangafsluiters van AKO worden in de landbouw en de agrarische techniek veelvuldig toegepast

Ook met het oog op de optimalisatie van processen en verhoging van de opbrengst bij gelijktijdige verlaging van de kosten speelt de agrarische techniek in moderne landbouwbedrijven een steeds belangrijkere rol.

Met uitgebreide digitale oplossingen – Precision farming genoemd – wordt dit bijvoorbeeld bij mest- en zaadmachines bereikt. Door middel van via de satelliet gestuurde karteringssystemen en de tot op de punt nauwkeurige regeling van de ingebouwde afsluiters wordt voor iedere plaats op het veld de optimale hoeveelheid mest en zaadgoed berekend en wordt zo overbemesting van de bodem en de daaruit resulterende belastingen van het eindproduct voorkomen.

Van landbouwmachines tot silosystemen – het toepassingsspectrum van slangafsluiters

In de moderne landbouw zijn er voor slangafsluiters talrijke toepassingsmogelijkheden. Op de eerste plaats als doseer- en regelapplicatie worden deze bijv. in spuitmachines voor veldgewassen gebruikt en regelen respectievelijk stoppen daar op betrouwbare wijze de stroom van meststoffen.
Een ander toepassingsgebied zijn opslag- en doseersystemen in de landbouw. Ook hier regelen slangafsluiters de doorstroming van het product. Of dat nu bij het vullen en legen van silo-installaties of de hoeveelheidsregeling bij vaste opslag- en doseersystemen is of voor meststoffen of in vulinstallaties voor zakken, Big-packs of tonnen.

Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn de slangafsluiters van AKO Armaturen daarbij van materialen samengesteld die geschikt zijn voor levensmiddelen, en kunnen zo zonder bezwaar en conform de richtlijnen worden gebruikt.

Slangafsluiters doseren gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische techniek

CASE: Slangafsluiter voor dosering van gewasbeschermingsmiddelen

Slangafsluiters van de serie VM (en de opvolgerseries VMC resp. VMP) worden als doseerafsluiter in de gewasbescherming toegepast.

Welke taken de slangafsluiters van AKO daarbij uitvoeren, leest u hier ...

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie