AKO Informations Center

Waarom slangafsluiters van AKO?

Profiteer van de prestaties van de wereldmarktleider

Vacuümtransport

Het vacuümtransport is een speciale transportvariant in de pneumatische transporttechniek. Zoals de naam al verraadt, wordt een kunstmatig geschapen vacuüm binnenin de leidingen gebruikt om het transportgoed hier doorheen te trekken resp. te zuigen. Het zuigtransport kan in dezelfde mate worden gebruikt voor het transporteren van allerlei stoffen evenals voor het legen van allerlei soorten reservoirs. Afsluiters die bij het vacuümtransport dienen te worden ingezet, moeten daarbij zijn gedimensioneerd voor het bedrijf onder vacuüm.

Slangafsluiters van AKO regelen met behulp van AKOVAC-processen in het vacuümtransport

Het vacuüm in de leidingen wordt gegenereerd door een vacuümpomp aan het einde van het transporttraject. Deze zit meestal in een scheidingstank, waarin de aangezogen lucht door een filtersysteem stroomt en van het transportgoed wordt gescheiden. Het transportgoed verzamelt zich in deze tank en kan na het opheffen van het vacuüm met gebruik van afsluiters verder worden getransporteerd of worden verwerkt. Na afschakeling van de vacuümpomp past de druk binnenin de leidingen en de scheidingstank zich weer aan de omgevingsdruk aan.

Teneinde het filtersysteem zijn volledige prestaties kan leveren, moet het regelmatig van aanhechtingen – de zogenaamde filterkoek – worden ontdaan. Om dat te bereiken, wordt een korte luchtimpuls tegen de filter geblazen. Nadat de aanhechtingen zijn weggeblazen, kan de vacuümpomp weer met zijn werk beginnen.

De afsluiters op dit terrein moeten geschikt zijn voor het vacuümbedrijf, zodat er binnen de van het vacuüm voorziene leidingen aan de afsluiter geen ongewenste versmalling of een onopzettelijke, volledige blokkering ontstaat.

Naast de betrouwbaarheid van de vacuümtechniek bij het legen van tanks heeft het vacuümtransport andere positieve eigenschappen. Zo ontlast het bijv. medewerkers voor wat betreft de lichamelijke belasting en vermindert het voor de gezondheid schadelijke invloeden, zoals stofvorming of het uitlopen van stoffen.

Zuigleidingen worden echter ook buiten industriële processen toegepast. Bijv. bij vacuümzuigers voor auto's, zoals deze vaak te vinden zijn in wasstraten of bijv. in vacuümtoiletten bij de spoorwegen en in treinen. Ook in deze systemen zorgen afsluiters voor het vrijgeven of afsluiten van leidingen die met een vacuüm werken.

Slangafsluiters kunnen met AKOVAC-besturingseenheden worden ingezet in het vacuümtransport

Slangafsluiters kunnen bij het vacuümtransport op de meest uiteenlopende plaatsen worden gemonteerd. Meteen aan het begin van het leidingsysteem kunnen deze het legen van verschillende reservoirs, zoals vaten, bussen, silovoertuigen of transportaanhangers regelen. Deze kunnen de transportstroom binnen de onder vacuüm staande leidingen besturen en afsluiten, en aan het onderste einde van de scheidingstank als aftapklep worden geïnstalleerd.

Om slangafsluiters in het vacuümtransport (vanaf > -0,1 bar) te kunnen gebruiken, moeten deze worden voorzien van een besturingseenheid die het vacuüm in de leiding compenseert en daardoor tegenwerkt. Dat kan ook via een bypass worden uitgevoerd, die schoon procesvacuüm van de vacuümpomp opvangt en dan via de ontluchting van de magneetklep naar het binnenste van de slangafsluiter leidt. Als deze vacuümcompensatie door middel van de besturingseenheid of de bypass niet plaatsvindt, trekt - vanwege de onderdruk - de ingebouwde manchet zich samen en biedt daardoor geen doorstroming zonder versmalling meer. Bovendien wordt de levensduur van de manchet aanzienlijk verkort vanwege de verhoogde belasting aan de binnenzijde van de manchet.

Met de besturingseenheden AKOVAC Basic en AKOVAC Comfort biedt AKO Armaturen u twee systemen die de slangafsluiters op ideale wijze upgraden voor het gebruik in het vacuümtransport. Daarbij hoeft de besturingseenheid niet altijd aan de slangafsluiter te zijn aangebracht. De onderdruk kan ook centraal worden gestuurd en daardoor voor meerdere slangafsluiters tegelijkertijd worden toegepast.
AKO stelt uitgebreide informatie over de besturingseenheden voor het vacuümtransport (AKOVAC) aan u beschikbaar.

Een ander toepassingsgebied van slangafsluiters in het vacuümtransport zijn vacuümtoiletten in treinen en bij de spoorwegen.

Slangafsluiters van AKO met AKOVAC in zuigleidingen in een brouwerij

CASE: Slangafsluiters sturen het transport van kiezelgoer in een zuigleiding

De brouwerij zet slangafsluiters met AKOVAC-besturingseenheid in bij het vacuümtransport van kiezelgoer.

Welke taken de slangafsluiters in de zuigleidingen precies vervullen, leest u hier ...

Slangafsluiters van AKO regelen transport van levensmiddelen in zuigleidingen

CASE: Slangafsluiters regelen het transport in zuigleidingen die onder vacuüm staan

De fabrikant van zoetwaren zet slangafsluiters als regelarmatuur in zuigleidingen in.

Welke taken de slangafsluiters van AKO daarbij uitvoeren, komt u hier te weten ...

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie