AKO Informations Center

FAQ - Overstroomklep

Algemeen

Het reactie-/openingsgedrag is zeer sterk afhankelijk van de nominale wijdte van de slangafsluiter en van de voorspandruk/sluitdruk. Hoe kleiner de nominale wijdte van de slangafsluiter, des te ongevoeliger het reactie-/openingsgedrag. Hoe hoger de voorspandruk/sluitdruk, des te gevoeliger het reactie-/openingsgedrag. Gelieve ons verkoopteam te contacteren voor details.

Dan werkt de overstroomklep niet meer en moet de defecte manchet onmiddellijk worden vervangen.

In principe kan elke luchtbediende slangafsluiter als overstroomklep worden ingezet.

Door de inzet van een AKO slangafsluiter als overstroomklep komen ook hier alle voordelen van een slangafsluiter tot hun recht. Dit zijn hier vooral de vrije doorgang, de bescherming tegen verstoppingen, de onderhoudsvriendelijkheid, de lange levensduur resp. de geringe slijtage en bovendien het feit, dat de AKO overstroomklep niet na eenmalige activiteit vervangen hoeft te worden, zoals bijvoorbeeld bij kleppen met breekplaatjes.

Met de drukschakelaars kunnen vooral de stijgende bedrijfsdrukken en ook de weer dalende bedrijfsdrukken worden aangegeven. Daarnaast worden de schakeltoestanden van de overstroomklep elektrisch bewaakt.

LV = lucht beschikbaar

LNV = lucht niet beschikbaar

Bij het type LV valt het regelmatig handmatige napompen van de perslucht door de constante persluchttoevoer weg. Bij beschikbare regellucht komt dit type daarom meer in aanmerking.

Door de aanvullende drukregelaar en de permanente luchttoevoer bij het type LV wordt de sluitdruk van de slangafsluiter steeds constant gehouden. Bij het type LNV wordt de perslucht opgeslagen in de slangafsluiter en moet derhalve regelmatig gecontroleerd resp. nagepompt worden. Voor het overige is de werkwijze identiek. Wij kijken of er ter plaatse lucht beschikbaar is (LV) of niet (LNV), en daarvan laten wij het ontwerp van de overstroomklep afhangen.

Bij het type LNV speelt de drukschakelaar een nog belangrijkere rol, omdat daarmee ook het eventueel noodzakelijke napompen gesignaleerd kan worden.

Toepassingsgebieden

Al naargelang de voordelen van de slangafsluiters kan de overstroomklep eveneens voor een groot aantal mediums worden ingezet. Hij is op grond van zijn voordelen, zoals bijvoorbeeld de vrije doorgang, met name geschikt voor de inzet van suspensies, verontreinigde vloeistoffen, vezelachtige en hoog viscose mediums. Gelieve met het oog op de meest geschikte specificatie van de slangafsluiter contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

Werking & Techniek

Een luchtbediende slangafsluiter wordt gesloten met een van tevoren vastgelegde sluit-/regeldruk. De van tevoren vastgelegde sluit-/regeldruk van de slangafsluiter is afhankelijk van de gewenste normale bedrijfsdruk van uw installatie. De van tevoren vastgelegde sluit-/regeldruk van de slangafsluiter wordt berekend aan de hand van de bedrijfsdruk + 2-2,5 differentiaaldruk van de slangafsluiter. Als de bedrijfsdruk stijgt boven de normale toestand, dan gaat de manchet van de slangafsluiter langzaam open en kan de ongewenste overdruk via de bypass ontsnappen door de openende slangafsluiter. Als de bedrijfsdruk dan weer daalt, sluit de slangafsluiter automatisch. De opgebouwde eenheden maken het mogelijk om de drukken af te lezen en houden de lucht gedurende een bepaalde tijdspanne in de slangafsluiter. Bij de AKO overstroomklep wordt een willekeurige luchtbediende slangafsluiter gecombineerd met een drukregeleenheid (zogenaamde overstroomklep).

De maximale bedrijfsdruk is afhankelijk van het type slangafsluiter. Hier gelden de opgaven in het betreffende informatieblad (3,5 tot 6 bar).

Ja, de overstroomkleppen sluiten weer automatisch, zodra de overdruk is afgebouwd en de normale bedrijfsdruk van de installatie weer is bereikt.

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie