AKO Informations Center

FAQ - Manchetten voor slangafsluiters

Algemeen

Manchetten voor slangafsluiters gelden als technisch dicht, een diffusie van licht vluchtige gassen is echter mogelijk en kan niet worden uitgesloten. De meest diffusiedichte elastomeer in het AKO manchetten assortiment is FPM (viton).

De maximale bedrijfsdruk van de manchetten van de slangafsluiters is afhankelijk van het type en van de serie slangafsluiter en kunt u afleiden uit onze informatiebladen, of u neemt gewoon contact op met ons verkoopteam.

Ja, bij bepaalde mechanische slangafsluiters. Vraag hiervoor na bij onze verkoopafdeling.

De weefsels in de manchet van de slangafsluiter dienen onder andere voor de drukvastheid en de optimale werking van een manchet. De kwaliteit en de groepering zijn naast de kwaliteit van het rubber zelf doorslaggevend voor de hoge kwaliteit en hieruit resulterende levensduur van de manchet.

Ja, die uitvoering van manchetten voor slangafsluiters bestaat, de mechanische en fysische eigenschappen daarvan zijn echter beperkt. Gelieve ons verkoopteam te contacteren met uw concrete toepassing en eisen.

De manchetten van de luchtbediende slangafsluiters worden met de hand in serie vervaardigd en dan in meerdere verdere werkstappen verwerkt tot het eindproduct. Dat hele proces is erg arbeidsintensief en brengt de nodige loonkosten met zich mee, waardoor onder andere de prijzen van de manchetten van de luchtbediende slangafsluiters niet vergelijkbaar zijn met die van een slangstuk van een bijv. geëxtrudeerde slang. De manchetten van de mechanische slangafsluiters zijn eveneens met de hand in serie vervaardigde artikelen en worden in stukfabricage in speciale gereedschappen geproduceerd; dit hele en intensieve proces gaat gepaard met veel werk en loonkosten.

De manchetten worden volgens onze richtlijnen voor elastomeermengingen en constructie voor het grootste deel "Made in Germany" vervaardigd.

Wij gebruiken alleen premium ingrediënten in onze elastomeermengingen. Door de in de loop der jaren continu verbeterde elastomeermengingen en de constructieve opbouw van de manchet zijn wij erin geslaagd om met behulp van onze ervaring op het gebied van de aansturing van slangafsluiters de levensduur van de manchetten en zodoende "Best total cost of ownership" tot een maximum te verhogen, met als resultaat een tevredenheid van klanten van 97%.

De markeringen geven informatie over het type manchet, de productiecharge en productiedatum.

In het geval van een defect kunnen aan de hand van de productiecharge van de manchetten van de luchtbediende slangafsluiters productiedetails worden nagegaan.

De mogelijke schakelcycli van een manchet van een slangafsluiter zijn afhankelijk van tal van factoren en operationele voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de regel-/sluitdruk, de medium-/bedrijfsdruk, de bedrijfstemperatuur en het ingezette medium. Daarom kan er helaas geen globale uitspraak worden gedaan over de frequentie van de schakelcycli, maar ons verkoopteam is op grond van onze tientallen jaren ervaring en honderden verschillende toepassingen in staat om de frequentie van de schakelcycli na opgave van alle toepassingstechnische details voor elke grootte en uitvoering van de slangafsluiter in te schatten; deel ons dus gewoon deze details mee, en wij zullen u een grove inschatting kunnen geven van de frequentie van de schakelcycli voor uw toepassing. Men kan in principe zeggen dat de mogelijke schakelcycli dalen bij grotere slangafsluiters/nominale wijdtes. Bij onze constante fabrieksinterne duurproeven halen de manchetten al naargelang grootte/nominale wijdte en hoogte van de regel-/sluitdruk tussen 50.000 tot enkele miljoenen periodetijden. Contacteer ons daarom gewoon en deel ons de details van uw toepassing mee, en wij zullen u een grove inschatting kunnen geven van de frequentie van de schakelcycli van uw toepassing.

De wezenlijke criteria hiervoor vindt u in onze gebruiksaanwijzingen en moeten in de mate van het mogelijke worden vervuld. Natuurlijk adviseren wij u ook graag expliciet voor uw toepassing.

Nee. De manchetten zijn constructief afgestemd op onze AKO slangafsluiters. Door uitwendige veranderingen worden ze onbruikbaar voor het gebruik in slangafsluiters. Gelieve ons daarom te contacteren met de concreet afwijkende afmetingen van de manchet van de slangsafsluiter, en wij geven u graag advies.

Op het internet vindt men al een groot aantal bestendigheidstabellen voor elastomeren. Voor zover er nog geen eigen ervaringen of kennis met betrekking tot de bestendigheid van onze manchetten voor slangafsluiters beschikbaar zijn, geven wij u graag advies of doen wij aanbevelingen.

Manchetkwaliteiten

PTFE is vanwege zijn fysische en mechanische eigenschappen op grond van een beperkte drukvervormingsrest, begrensde terugstootelasticiteit en begrensde scheurvastheid niet geschikt als materiaal voor manchetten van slangafsluiters.

De selectie van het meest geschikte materiaal voor de manchet is altijd afhankelijk van het bedrijfsmedium en de bedrijfstemperaturen. In principe kan men zeggen dat alle stortgoederen, slib, stoffen, suspensies met bedrijfstemperaturen < 80°C zonder chemische additieven en/of zonder eis ten aanzien van chemische bestendigheid het best worden afgedekt met natuurrubber. Voor alle andere bedrijfsmediums met speciale eisen zoals bijvoorbeeld ten aanzien van chemische bestendigheid, geschiktheid voor levensmiddelen en/of hogere bedrijfstemperaturen moet een ontwerp/specificatie door ons verkoopteam worden uitgewerkt; neem gerust contact met ons op met details/eisen van uw toepassing.

Onderhoud & Manchet vervangen

Wij hebben op onze website onder de rubriek "Downloads" montagehandleidingen in 12 talen en montagevideo´s voor elk type/elke serie slangafsluiter ter beschikking gesteld, die in detail laten zien hoe de manchetten moeten worden vervangen.

Nee, alle typen slangafsluiters zijn constructief zo ontworpen, dat de manchet zonder speciaal gereedschap eenvoudig ter plekke kan worden vervangen.

Nee. De montagepasta zorgt niet alleen voor een gemakkelijkere montage, maar ook voor een vastere zitting van de manchet in de klemming. Vet heeft het tegenovergestelde effect en kan in het ergste geval bijvoorbeeld bij contact met NR elastomeer ertoe leiden dat de NR elastomeer zwelt en ontbindt.

Bedrijfstemperaturen

Al naargelang elastomeer kunnen manchetten zonder speciale maatregelen tot -10°C worden ingezet; uit onze ervaring is gebleken dat al tal van manchetten van slangafsluiters zonder functionele beperkingen in koudere gebieden en toepassingen zijn ingezet.

De maximale bedrijfstemperaturen van de manchetten van de slangafsluiters zijn afhankelijk van materiaal/elastomeer en liggen met silicone en viton bij 130°C.

De opbouw van onze manchetten voor de luchtbediende slangafsluiters bestaat uit verschillende componenten, om een ideale werking met betrekking tot de terugstelkracht en een geringe drukvervormingsrest te garanderen. Daarom is het niet met product in aanraking komende deel van de manchet van de slangafsluiter niet bestand tegen temperaturen hoger dan 80°C.

Certificaten

FDA-conformiteit of EHEDG certificaat voor slangafsluiters compleet in hygiënische uitvoering (EHEDG certificaat tot op heden alleen beschikbaar in combinatie met EPDM kwaliteit).

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie