AKO Informations Center

Waarom slangafsluiters van AKO?

Profiteer van de prestaties van de wereldmarktleider

Waterbehandeling en zuiveringsinstallaties

Zuiveringsinstallaties – ook wel afvalwaterbehandelingsinstallaties genoemd – hebben de taak om voorkomend vuilwater uit agglomeraties met behulp van biologische, chemische en mechanische methoden te reinigen. Na de zuivering van het afvalwater kan dit weer aan het circuit worden toegevoegd of naar rivieren, beken of meren worden geleid. Afsluiters, kleppen en schuiven sturen daarbij de afvoer van het afvalwater en de suspensies binnen de individuele zuiveringsfasen.

Slangafsluiters van AKO en platte schuifkleppen regelen verschillende media in zuiveringsinstallaties

Moderne zuiveringsinstallaties werken volgens het drietraps principe. Hierbij doorloopt het te verwerken afvalwater drie reinigingsfasen, waarin afsluiters evenals de transportbesturingen het volgende overnemen:

Mechanische voorreiniging
In de mechanische voorreiniging worden grove vuildeeltjes opgevangen en gescheiden, zodat deze de pompen van de zuiveringsinstallatie niet verstoppen. In het volgende bekken (zandvanger en voorzuiveringsbekken) worden verdere verontreinigingen op de bodem (bijv. zanddeeltjes of steentjes) en aan het oppervlak (bijv. oliën of vetten) opgevangen.

Biologische fase
In deze fase worden aan het vuilwater de kleinste levende wezens (bacteriën en gist) bijgemengd, die bij een voortdurende luchttoevoer de biologische verontreinigingen afbreken.

Chemische reiniging
In de derde reinigingsfase maken zuiveringsinstallaties gebruik van chemische reacties, zoals oxidatie en precipitatie om vooral fosfor uit het vuilwater te verwijderen. Deze fase is belangrijk om de groei van voedingsstoffen in wateren te voorkomen.

Met behulp van de meest uiteenlopende kleptypes wordt de afvoer van het gezuiverde slik geregeld. Het slik wordt naar daarvoor ontwikkelde gistingstorens of gistingstanks getransporteerd om daar onder zuurstofvrije omstandigheden tot rottingsslik en gistingsgas te worden afgebroken.

Slangafsluiters worden in verschillende processen in de waterbehandeling ingezet

Slangafsluiters worden in zuiveringsinstallaties en afvalwaterbehandelingsinstallaties overal daar ingezet, waar het transport van afvalwater, slik of chemische of biologische middelen moet worden geregeld.
Naast slangafsluiters worden verschillende schuiftypes (bijv. eenzijdig afdichtende platte schuiven of dubbelzijdig afdichtende stoffenschuiven) in de afvalwaterregeling toegepast.

Slangafsluiters en platte schuifkleppen kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd voor het gebruik in zuiveringsinstallaties. Met slijtagebestendige manchetten (bij slangafsluiters) of met geschikte stopbuspakkingen en zachte dichtingen (bij platte schuifkleppen) kunnen beide afsluitertypes bovendien in de afvalwaterzuivering worden ingezet.

Ook bij de verwerking van de in de afzonderlijke zuiveringsprocessen gescheiden vervuilingen kunnen beide afsluitertypes als regelklep in het transportproces worden toegepast. Van het transport van het gezuiverde slik naar de gistingstorens of bij de afvoer van vervuild slik en vervuilde gassen uit de gistingstorens – regelen slangafsluiters en schuiven de voorkomende media altijd veilig en betrouwbaar.

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie