AKO Informations Center

Vergelijking: Membraanafsluiter ◄► Slangafsluiter

De grondslagen voor de werking en opbouw van membraanafsluiters zijn vergelijkbaar met slangafsluiters.
Beide hebben in hun afsluiterbehuizing een zacht afdichtend rubberelement ingebouwd dat de hoofdtaak bij het stoppen van transportstromen overneemt.
Dit elastische afsluitelement van de meest uiteenlopende elastomeermengsels wordt bij beide afsluitertypen door een externe kracht (bijv. mechanische, elektrische of pneumatische aandrijvingen) aangestuurd en zo in de mediastroom gedrukt tot deze tenslotte dicht afsluit of de doorstroomhoeveelheid in de gewenste mate regelt.

Lees hierna meer over de voordelen die de afsluiters van AKO Armaturen u kunnen bieden in vergelijking met een membraanafsluiter.

Hoe werkt een membraanafsluiter?

Werkingsprincipe van een membraanafsluiter

Beeldbronnen membraanafsluiter:Muskid, membraanafsluiter, origineel bestand uitgebreid met leidingen, transportmedium en animatie, CC BY-SA 3.0

Werkwijze van het alternatief voor membraanafsluiters

Alternatief voor membraanafsluiter – animatie openen en sluiten

Gedetailleerd vergelijkingsoverzicht

De algemene vergelijkingen hierna zijn gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie die uit de online oproepbare documenten/websites van diverse aanbieders afkomstig zijn. De vermelde eigenschappen kunnen variëren bij afsluiters van individuele fabrikanten van membraanafsluiters. Een garantie op volledigheid/juistheid wordt niet gegeven. Speciale en hoogvermogensconfiguraties alsmede bepaalde kenmerken van gespecialiseerde afsluittypen zijn niet in acht genomen.

Afsluitertype ►
▼ Eigenschap
Membraanafsluiters Slangafsluiters
Vloeibare/niet-problematische transportmedia Ja Ja
Problematische transportmedia Nee Ja
Constructie zonder dode ruimte Ja Ja
Geschikt voor CIP/SIP/RIP Ja / Ja / Nee Ja / Ja / Gedeeltelijk pigging
Mediastroom zonder omleiding Nee Ja
Mediastroom zonder versmalling Nee Ja
Geringe bouwhoogte Nee Ja
Ongevoelig voor slijtage Nee Ja
Alg. groot nominale maatspectrum Nee Ja
Retourmelding bij membraan-/manchetdefect Nee Ja
Geforceerde aansturing Ja  Beperkt*
Diverse aandrijfmogelijkheden Ja    Beperkt**
Roestvrijstalen, aluminium & POM/PVC - uitvoeringen Ja Ja
Ja = Ja/mogelijk   Beperkt = voorwaardelijk/beperkt   Nee = Nee/niet mogelijk Alternatief voor membraanafsluiters
aanvragen bij AKO

* Geforceerd aangestuurde membranen alleen mogelijk bij mechanische afsluitertypen.
** Pneumatische afsluitkleppen van AKO bieden alleen directe persluchtbelasting (voordeliger). Meer aandrijvingsvarianten alleen in combinatie met mechanische/handmatige afsluitklepoplossingen van AKO.

Mediastroom

De karakteristiek van het doorstroomgedrag in de afsluiter is voor veel transportmedia van essentieel belang. Teneinde er geen verstoppingen, verhardingen of vergelijkbaar ongewenste gedragingen van het transportmedium kunnen ontstaan, dient de afsluiterdoorgang in het ideale geval zonder versmalling te zijn vormgegeven. Bovendien is een directe doorstroming nuttig die afziet van omleidbewegingen in de afsluiter.

Membraanafsluiters bieden doorgaans noch een versmallingsvrije noch een directe transportstroom. Deze reduceren de leidingdiameter in het gebied van de afsluiter en leiden de productstroom om. Afgezien van het transport van water of overige zuivere vloeistoffen kan dit tot problemen leiden. Bovendien moet met een verhoogd pompvermogen worden gewerkt om het mediadebiet na de gereduceerde leidingdiameter in het afsluitergedeelte constant te houden.

Aangezien membraanafsluiters doorgaans eenzijdig sluiten en daardoor slechts aan één zijde met een membraan zijn uitgerust, kunnen er op de tegenoverliggende zijde, die het sluitproces niet actief ondersteunt, door de persdruk van het membraan verhardingen van het medium ontstaan die in de loop der tijd telkens weer toenemen en zo verstoppingen verder kunnen stimuleren. Bovendien wordt hierdoor het transport van het medium verder bemoeilijkt.

Membraanafsluiter   Slangafsluiter
Nee Direct en ongestoord transport door de afsluiter Ja
Nee Versmallingsvrij transport door de afsluiter Ja
Nee Gevaar voor een verstopping is niet aanwezig Ja
Nee Geen verhoogd pompvermogen vanwege de identieke leidingdiameter in het afsluitergebied Ja

Conclusie: Afgezien van het regelen van niet-problematische vloeistoffen (zonder verontreinigingen, aandelen vaste stoffen, enz.) zijn membraanafsluiters in veel opzichten in het nadeel in vergelijking met de afsluitkleppen van AKO Armaturen. Deze bieden meestal noch een identieke diameter ten opzichte van de leiding, noch wordt het medium direct en onbelemmerd door de afsluiter geleid. Bovendien moet dientengevolge met een verhoogd pompvermogen rekening worden gehouden om de versmalde diameter in het afsluitergebied te kunnen compenseren.

Problematische transportmedia

Het transport en het regelen van problematische transportgoederen, zoals stortgoed, vezelige media, suspensies of verontreinigde vloeistoffen, zijn de koningsdiscipline in het afsluitersegment.
Ook membraanafsluiters vertonen hier meestal zwakke punten vanwege hun constructie.

Door de omleidbeweging die het transportgoed door de membraanafsluiter moet nemen, kan er juist bij een vulling met vaste stoffen of taaie media verstopping optreden binnen het afsluitergebied.

Ook de gereduceerde doorloop van een membraanafsluiter kan leiden tot ongewenste uitval, omdat partikels die terechtkomen in de verkleinde doorgang in het afsluitergebied, blijven vastzitten en daardoor de transportstroom kunnen verstoren of stoppen.

Membraanafsluiter   Slangafsluiter
Beperkt Transportmedia met kleine partikels (bijv. granulaten, tabletten, enz.) Ja
Nee Stortgoed met grotere partikels (bijv. mineralen, steengruis, enz.) Ja
Nee Suspensies met vaste stoffen of vezelige media Ja

Conclusie: Gangbare membraanafsluiters zijn slechts zeer beperkt geschikt voor het transport van problematische transportmedia, zoals stortgoed, vloeistoffen die zijn verontreinigd met vaste stoffen, of vergelijkbare media.
De door AKO Armaturen zelf ontwikkelde afsluitarmaturen zijn daarentegen, op basis van hun constructie, uitstekend geschikt voor het afsluiten van problematische media.

Constructiekenmerken

Alhoewel membraanafsluiters in principe ongeveer hetzelfde werkingsprincipe als de afsluitervariant van AKO Armaturen volgen – door het samendrukken van een rubbermembraan resp. een rubberslang wordt de stroming van het medium aangestuurd resp. onderbroken – hebben deze voor veel processen aanzienlijke nadelen ten opzichte van de afsluiters van AKO Armaturen.

Indien installatie-exploitanten of installatiebouwers zijn aangewezen op een compacte afsluitervorm, kan het gebruik van membraanafsluiters snel een probleem worden. Aangezien het regelmechanisme bij membraanafsluiters doorgaans op de afsluiterbehuizing is aangebracht, ontstaat meestal al bij kleine nominale maten een aanzienlijke opbouw die ver uitsteekt boven de diameter van de leidingverbindingen of de leidingen.

Ook een hogere gevoeligheid voor slijtage, onder andere bepaald door de omleidbeweging van de transportstroom en de daarmee gepaard gaande verhoogde wrijving, kan leiden tot meer uitval vanwege onderhouds- & reparatiewerkzaamheden. Bovendien zijn membraanafsluiters niet in staat om bij een defect van het membraan een retourmelding te geven over de beperkte goede werking (en de daarmee gepaard gaande contaminatie van de regelkamer boven het membraan). Daarom moet de exploitant, indien nodig, een periodiek onderhoud inplannen.

Membraanafsluiters spelen hun voordeel bij het transport van niet-problematische media uit in het kleine nominale maatspectrum (bijvoorbeeld bij nominale maten van kleiner dan DN 10), omdat daar lagere krachten inwerken op de individuele componenten dan bij grote nominale maten. Om die reden ligt het zwaartepunt van beschikbare maten van membraanafsluiters bij veel fabrikanten in het onderste nominale maatbereik.

Membraanafsluiter   Slangafsluiter
Nee Minimaal benodigde ruimte (inbouwruimte) buiten de leidingverbindingen Ja
Nee Geringe gevoeligheid voor slijtage Ja
Nee Membraan-/manchetdefect kan worden gedetecteerd  Beperkt*
Ja Standweergave (open/dicht) Ja

* Met behulp van een optioneel ingebouwde drukschakelaar kan de opgebouwde druk in de afsluiterbehuizing worden gemeten. Als de druk niet de vereiste waarde bereikt, of als er geen druk kan worden opgebouwd, duidt dit op een manchetbreuk, omdat de perslucht via de beschadigde plek ontsnapt.

Conclusie: Membraanafsluiters hebben in vergelijking met de door AKO geproduceerde afsluiters enkele constructieve nadelen die voor installatie-exploitanten onnodige uitdagingen kunnen veroorzaken.
Naast de bovengenoemde tekortkomingen bij het transport van het transportmedium, hebben membraanafsluiters ook enkele nadelen buiten de eigenlijke leidingen.
Wanneer er wordt gezocht naar een compacte, duurzame, onderhoudsarme en schaalbare afsluiteroplossing, kan het productassortiment van AKO Armaturen niet worden genegeerd.

Besturing & aandrijving

Een belangrijk voordeel van membraanafsluiters in vergelijking met de luchtbediende afsluitkleppen van AKO Armaturen is de zogenoemde geforceerde aansturing van de ingebouwde membranen. Het ingebouwde aandrijfmechanisme is vast met de gebruikte membranen verbonden en draagt de trekkracht in de openingsbeweging direct en zonder vertraging over. Zo kan een ongewenste vervorming – bijvoorbeeld door zeer lange sluittijden – worden tegengegaan.
Aangezien bij AKO een geforceerde aansturing bij de luchtbediende afsluitkleppen niet aanwezig is, zijn speciale elastomeerkwaliteiten verkrijgbaar die een verhoogde terugveerelasticiteit vertonen. Deze zorgen ook na lange sluittijden voor openen zonder versmalling. Indien u bent aangewezen op een geforceerde aansturing, biedt AKO u verschillende mechanische resp. handmatig bediende afsluiterreeksen met ingebouwde, geforceerde aansturing. Deze afsluitertypen hebben bovendien het voordeel dat deze de mediastroom betrouwbaar en volgens hun richtlijnen kunnen doseren en dit ook met een visuele standweergave melden.

Luchtbediende afsluitkleppen van AKO worden uitsluitend direct met perslucht (of een medium) onder druk gezet. Daardoor kunnen ze weliswaar bij het onderwerp Aandrijvingsveelzijdigheid niet in de pas lopen met membraanafsluiters, maar door de direct persluchtdruk bespaart u dan echter op een externe aandrijving, die de afsluiterprijs – ook bij kleine nominale maten – al snel kan opdrijven. Indien er voor u echter – ondanks de hogere kosten en de grotere bouwhoogte – slechts één externe aandrijving in aanmerking komt, biedt AKO u met mechanisch of handmatig bediende afsluitklepvarianten een optie die net zoveel keuze in aandrijvingen biedt als membraanafsluiters.

Mechanische afsluitklep van AKO Armaturen

Mechanisch/handmatig alternatief voor membraanafsluiters van AKO Armaturen

Met geforceerde aansturing, diverse aandrijvingsopties en de voordelen ten aanzien van een absoluut vrije en directe mediadoorgang.

Afsluitertype ►
▼ Eigenschap
Membraanafsluiter Slangafsluiter (luchtbediend) Slangafsluiter (mechanisch)
Geforceerd aangestuurd Ja Nee Ja
Veiligheidsstand gesloten Ja Ja Ja
Standweergave (open/dicht) Ja Ja Ja
Regelen/doseren Ja   Beperkt* Ja
Standweergave (tussenstanden) Beperkt   Beperkt* Ja
Elektrische aandrijving Ja Nee Ja
Luchtbediende aandrijving (pneumatische cilinder) Ja Nee Ja
Luchtbediende aandrijving (direct met druk belast) Nee Ja Nee
Hydraulische aandrijving Ja    Beperkt** Ja
Handmatige aandrijving Ja Nee Ja

* Met behulp van een proportionele drukregelklep kan de druk die moet worden opgebouwd, worden aangepast om zo de mate van sluiten van de manchet grof te beïnvloeden. Een nauwkeurige regeling van de doorstroomhoeveelheid is echter alleen mogelijk bij de mechanische afsluitertypen van AKO.
** De luchtbediende afsluitervarianten van AKO Armaturen kunnen ook direct met een medium onder druk worden gezet, maar niet door middel van de hydraulische cilinder.

Conclusie: Membraanafsluiters gooien hoge ogen voor wat betreft de aanwezige geforceerde aansturing en de talloze aandrijvingen in vergelijking met de hier besproken luchtbediende afsluitkleppen. AKO Armaturen biedt u echter voor deze eigenschappen speciale mechanisch en handmatig bediende afsluitertypen die, naast een geforceerde aansturing en een selectie aan aandrijvingsvarianten, de voordelen bieden van een versmallingsvrije en directe mediastroom.

Resultaat: vergelijk van membraanafsluiters en slangafsluiters

Kortom: Slangafsluiters van AKO Armaturen zijn meer dan slechts een alternatief voor membraanafsluiters.

Zoals hierboven reeds uitvoerig werd beschreven, is het USP van de slangafsluiters van AKO de absoluut vrije, onbelemmerde en directe weg die het transportmedium door de afsluitklep volgt. Zo worden significante storingsfactoren reeds door de constructie uitgesloten, omdat vanwege de afwezige versmalling en omleiding van het transportmedium er noch verstoppingen kunnen optreden, noch een verminderd debiet van het transportmedium in de afsluiter kan ontstaan. 

Ook is het spectrum van de transportmedia waarbij slangafsluiters kunnen worden ingezet, groter dan dat van membraanafsluiters. Met de afsluitervariant van AKO heeft u daardoor een vrijwel universeel te gebruiken armatuur. Ongeacht of u niet-problematische vloeistoffen of problematische media moet transporteren en verwerken, zoals stortgoed, slakken of suspensies – met AKO Armaturen heeft u voor al deze processen altijd de juiste partner.

Naast de reeds behandelde, constructieve voordelen bieden slangafsluiters van AKO Armaturen u bovendien nog een hele reeks andere voordelen:

 • Constructie zonder dode ruimte van de volledige afsluiter
 • Varianten tot en met een bedrijfsdruk van 40 bar
 • Manchetkwaliteiten te gebruiken bij temperaturen tot en met 120 °C
 • Zeer onderhoudsvriendelijke constructie
 • ATEX-/EX-varianten
 • Toepassingsmogelijkheden bij vacuüm
 • EHEDG-varianten
 • Laag eigen gewicht
 • Rendabele TCO (Total Cost of Ownership)
 • Snelle openings- & sluittijden
 • Alle gangbare leidingen (bijv. flens, binnenschroefdraad, laseinde, schroefdraadmoffen, tankwagenflens, klemaansluiting, enz.)

Het Sales & Supportteam adviseert u graag, hoe u de aanwezige membraanafsluiters kunt vervangen door moderne slangafsluiters, resp. hoe eenvoudig u afsluiters van AKO in uw systeem kunt integreren.

Opbouw en werking van het alternatief voor membraanafsluiters van AKO

Lees meer over de opbouw en de werkwijze van de afsluiters van AKO Armaturen.

Het modulaire systeem van het alternatief voor membraanafsluiters van AKO Armaturen

Lees meer over hoe u de afsluiters van AKO Armaturen individueel kunt aanpassen aan uw vereisten.

Reiniging op locatie van het alternatief voor membraanafsluiters van AKO Armaturen

SIP, CIP of RIP: afsluiters van AKO Armaturen kunnen ook bij hygiënische processen worden toegepast.

Stel vrijblijvend uw vraag aan AKO Armaturen!

Ons Serviceteam adviseert u graag over de mogelijkheden die slangafsluiters u bieden.
Mocht u al denken aan een concreet toepassingsdoel, dan stelt het AKO Serviceteam – gebaseerd op uw vereisten – natuurlijk graag een vrijblijvende offerte voor u op.
Indien u dat wenst, sturen wij u technische gegevens over de producten. Optioneel kunt u deze ook in het Downloadgebied op de website van AKO downloaden.

Toegestane bestandsformaten: pdf, jpg, jpeg, png, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, zip
Maximale totale grootte: 10.00 MB
Aantal geüploade bestanden: 0 / 10
Grootte van de geüploade bestanden: 0 Bytes / 10.00 MB

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Verklaring betreffende gegevensbescherming

Met * gekenmerkte velden moeten ingevuld worden.

Wereldwijde marktleider

39jaar familiebedrijf

600nieuwe klanten per jaar

20.000klanten werelswijd

Unieke leveringsbelofte

< 0,2 %reclamaties

> 99 %klanttevredenheid

30dealers wereldwijd

Het grootste productassortiment

10.000slangafsluitervarianten

2.500varianten door het magazijn leverbaar

100.000verkochte eenheden per jaar

Uitgebreide services

80CAD-formaten

32Montage- & animatievideo´s

16talige documentatie